Stora Herrgården Stjärnsund 2013

.

Stora herrgården utgör centralpunkten i den bruksmiljö som under 1700-talet skapades på Stjärnsunds bruk. Den nuvarande herrgården, och flera av flyglarna, byggdes upp i slutet av 1770-talet, några årtionden efter den stora branden som till stora delar ödelade bruket. Byggherre var Polhems dotterson Reinhold Galle Rückerschöld som bestämde sig för att bygga herrgården efter den nya tidens stilideal.

Herrgården är byggnadstekniskt intressant med en mycket speciell byggteknik. Rückersköld var, precis som sin morfar, mycket intresserad av olika metoder för husbyggnation och skrev artiklar i Vetenskapsakademins handlingar om sina nya idéer och metoder för husbyggnad. Mycket av den ursprungliga inredningen från slutet av 1700-talet finns kvar än idag, bl a högklassiga väggmålningar av Johan Asplind och ett 10-tal kakelugnar.

Herrgården servering i Stjärnsund

Vi serverar våra gäster fika och mat i unik kulturmiljö. Hit kan du komma och ha din dagkonferens eller fira din högtid. Vi byter meny efter års tid. I Herrgården som har öppet året runt har vi plats för upp till 80 gäster och i smedjan som har öppet under sommaren har vi plats för 400 gäster.För info och bokning ring 073-6878719.

Smedjan

Under de sista femton åren har Smedjan sommartid använts för smedjekvällar, konserter och teaterföreställningar. Polhemsstiftelsen köpte Smedjan 1993. Byggnaden hade då börjat förfalla och en renovering var nödvändig om den inte skulle rasa ihop. Under 1998 påbörjades en restaurering vilket räddade den sista större industribyggnaden från bruksepoken i Stjärnsund till eftervärlden. I juni 1999 återinvigdes Smedjan. På Bilden: Uppdukat i smedjan för två bussar med gäster som besökt husbyringens eko museum, kryddan i tillvaron och Polhems museum.


Information till
bussrese arrangörer


Herrgården Stjärnsund i södra Dalarna
Här kan ni boka lunch och middags buffé eller fika, i en herrgårdsmiljö från 1700-talet, där historiens vingslag gör sig påmind. Vi har kapaciteten att ta emot flera bussar samtidigt. Vi kan ta emot 70 gäster i Herrgården året runt och 400 i smedjan på sommaren.  Vi serverar även julbord och kan ta emot konferenser.