Carina Höglund för info och bokning ring mob:073-6878719
Faktura Adress : Stjärnljus, Stigsbo Björktjärn 104 ,770 71 Stjärnsund
Besöks adress: Herrgården stjärnsund ,Bruksalen 770 71 Stjärnsund

FB: Herrgården Stjärnsund